top of page
TID
TID

Lurt
Du er lurt
Åpne døra te
Sannhetens hjem
To skritt tebake
Alltid en hake
Tid

Må gå å leite
Må gå å leite det fram
Kan ta sin tid
Det må
Få ta sin tid

Du er lurt
To skritt å gå
Mot å forstå
To skritt tebake
Fall forover

Må gå å leite
Må gå å leite det fram
Kan ta sin tid
Det må
Få ta sin tid
Må ta sin tid
Må ta sin tid
Må ta sin tid
Må ta sin tid

Len dæ
LEN DÆ

Hør hva du vil
Noe er satt i stein

Len dæ
Len dæ på mæ
Len dæ
Len dæ på mæ

Hør hva du vil
Noe er satt i stein

Len dæ
Len dæ på mæ
Len dæ
Len dæ på mæ

I sand
I stein
En stemme står og
Kaster kroppen mot
Sin støtte

Len dæ
Len dæ på mæ
Len dæ
Len dæ på mæ

Gå der vinden blåser
Gå der vinden blåser

Åtte dådyrøyne står og ser på mæ
Må ta farvel
Timer uten galskap går så sakte
Kan du si det sjøl?
Ser ut som om alle lever dobbeltliv
Hva med mæ
Kan æ gå fri?

Gå der vinden blåser
Gå der vinden blåser
Æ flyr
Gå der vinden blåser
Gå der vinden blåser

Æ flyr

Farger i sin prakt skjuler et realt liv
Så går i svart
Kjenner at det banker skarpt i kantene
Når du tar fart
Ser ut som om alle lever dobbeltliv
Hva med mæ
Kan æ gå fri

Gå der vinden blåser

Gå der vinden blåser
Æ flyr
Gå der vinden blåser
Gå der vinden blåser
Æ flyr

Og æ flyr...

Gå der vinden blåser

Gå der vinden blåser
Æ flyr
Gå der vinden blåser
Gå der vinden blåser
Og det setter spor

Våken
Våken

Æ tvinger mæ i søvn
Vil fortsette en drøm
Følge etter spor
Jakte dæ

Når æ æ våken
Aldri aleine
Må få de vekk
Så vil æ være god for dæ

Æ tvinger mæ i søvn
Kun en illusjon
Få de vekk
Få de vekk

Når æ æ våken
Aldri aleine
Må få de vekk
Så vil æ være god for dæ

Når æ æ våken
Aldri aleine
Må få de vekk
Så vil æ være god for dæ

Heilt te du dør
Heilt te du dør

Bøyer mitt indre, ber
Redd mæ fra denne dagen
Går te et ukjent sted
Tenker så lange tanker

Fly
I natt
Heilt
Te det gryr

Redda mæ fra mæ sjøl
Nå vil æ aldri bli fri
Gikk te et ukjent sted
Tenkte så lange tanker

Fly
I natt
Heilt
Te det gryr

Ekte og ære for evig
Ekte og ære for evig
Heilt te du dør
Heilt te du dør
Ekte og ære for evig

Ekte og ære for evig
Heilt te du dør
Heilt te du dør
Ekte og ære for evig

Fly 
I natt
Heilt
Te det gryr
Fly
I natt
Heilt
Te det gryr

Diafon
Diafon

Kvelden faller heilt te ro
Månen lyser opp
Havet står stille mens
Fyrlyset blinker te den
Te den som lengter hjem
Lyset viser vei
Noen lengter og
Noen senker skuldre

Velkommen hjem

Bli her
Bli her

Det kommerke på tale når
Du vet det
Men så spør du om igjen
Øynane de mørkner når
Du ser det
Etter du har blunda er alt glemt

Æ vil leve ut i glede
Mens æ husker alt som var
Æ vil leve som om
Alt vi sa var glemt
Æ vil bli her
Der hvor du er
Mens du får mæ til å sveve

Dagane de sleiper sæ avgårde
Æ vet æ later som om
Ingenting har hendt
For på dypet er alt borte
Bare la mæ bli her litt te

Når et hjerte er i smerte
Vil æ håpe te æ dør
Realismen den fortrenger sæ
Igjennom te det blør

Æ vil leve ut i glede
Mens æ husker alt som var
Æ vil leve som om
alt vi sa var glemt
Æ vil bli her
der hvor du er
Mens du får mæ te å sveve
Æ vil bli her
Der hvor du er
Mens du får mæ til å sveve
På en sky
Men du vet at æ kan ikke fly

Hvit støy
Hvit støy

Ta på
Ta av
Legg på
Legg av
Det tviles i stillhet
Med påsminka krav
Ferdig
Skakke tebake te start

 

Hvit støy
De ved hva de vil
Når de setter i gang
De vet hva som ska te
Smir mens liket æ varmt

De spør og er klar
Benytter sjansen og tar
Lager søppel
Vrir på hvert eneste svar
Svar

Hvit støy
De vet hva de vil
Når de setter i gang
De vet hva som ska te
Smir mens liket æ varmt

Hvit støy...

Hvit støy
De vet hva de vil
Når de setter i gang
De vet hva som ska te
Smir mens liket æ varmt
Hvit støy
De vet hva de vil
Når de setter i gang
De vet hva som ska te
Smir mens liket æ varmt

 

Tom for ord
Tom for ord

Landskapet strekker sæ heilt ut
Lenger enn du og æ kan se
Skimter en horisont forut
Gråtoner fanger hver en plass

Svart på hvitt
Svart på hvitt

Tia står stille i et øyeblikk
Tankane raser i et sinn
Jaga ja barn av si tid
Æ harke talent for å løpe

Svart på hvitt
Svart på hvitt

Tom for ord
tom for ord

 

bottom of page